Úvod Úvod Služby Služby Diagnozy Diagnozy Pro  lékaře Pro  lékaře Angiologie Angiologie Novinky Novinky Kontakt Kontakt Ordinace Ordinace Pojišťovny Pojišťovny O nás O nás
O nás
Cévy.cz
© MUDr. Jiří Matuška 2014 All photos with permission cevni@centrm.cz
Najdete nás ve 2. patře budovy MediCentrum na Kollárově  9 . Budova je na rohu ulic Kollárova a Polní,. tedy cca 100 m  od  kruhového objezdu u restaurace Arcus  Kdo se o vás v ambulanci stará ? MUDr. Jiří Matuška MUDr. Marián Jankovič MUDr. Bibiana Banárová ZS Petra Schenelová ZS Věra Žižlavská ZS Eliška Matušková Dovolujeme  si tímto zároveň s jistou lítostí oznámit, že současné  realtivně dlouhé objednací doby na první vyšetření     v naší ambulanci  jsou nyní jen těžko ovlivnitelné. Důvody lze odvodit běžnou selskou logikou. Okres Hodonín je (  po Brně-městě a Brně-venkovu )  3. největší okres na Moravě. Při téměř  160.000  obyvatelích  a odhadovaném výskytu cévního onemocnění u 60-80 % dospělých v ČR  by tak na nás,  3 lékaře Cévní  ambulance, připadalo asi 70.000 pacientů  na první vyšetření. Pokud bychom všechna tato vyšetření chtěli stihnout za 5  let ( a mezi tím by se  logicky objevovali další noví nemocní ), musel by každý z nás pracovat 19 hodin denně 365 dnů v roce.  A pokud bychom se chtěli           o všechny tyto pacienty dále  přiměřeně starat, musel by každý z nás pracovat bez nároku na důchod zhruba do 90 let. Jistě uznáte, že to je nereálné.......  Váš MUDr. Jiří Matuška  
Cévní ambulance byla založena v roce 2003. Pro stále narůstající zájem o vyšetření  se za dobu své existence opakovaně stěhovala do větších prostor . V současnosti jsme jediná ambulance         v okrese Hodonín, ve které mají ( všichni ) lékaři atestaci z oboru angiologie.  Nikoho jiného            s platnou atestací z angiologie v okrese Hodonín nenajdete.
O nás O nás